BEROEPSVERENIGINGEN

KvK: 17254742
BTW:NL152549468B01

Lidmaatschap Nederlandse Vereniging voor Danstherapie (NVDAT)
Lidmaatschap Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB,104939)
Lidmaatschap Register Vaktherapie (SRVB, 4939)
Lid NFG (8259)
Lid RBCZ (810372R)

FORMULIEREN

Aanmeldformulier jeugd
Aanmeldformulier volwassenen
Logboek
Evaluatieformulier voor patiënten – NFG
Ethische Code van de NFG
Klachtenreglement NFG
Via deze link vind je de gegevens van de klachtenfunctionaris.

Quimovenda informeert u bij uw aanmelding over de omgang met uw privacy. Hieronder vindt u de desbetreffende documenten, papieren versies zijn in te zien in de praktijk. Er zijn tevens verwerkersovereenkomsten afgesloten die op aanvraag inzichtelijk zijn.
Register van Verwerkingsactiviteiten
Privacyreglement
Privacy Policy Website Quimovenda

ALGEMENE VOORWAARDEN IN HET KORT

Algemene voorwaarden in het kort:

  1. Een behandeling bij Quimovenda is vertrouwelijk. Tenzij anders afgesproken met directbetrokkenen, wordt er geen informatie verstrekt aan derden.
  1. Behandeling bij Quimovenda is op basis van vrijwilligheid en wederzijds vertrouwen. Bij onvrede gelieve dit te bespreken met uw behandelaar. Mocht u er samen niet uitkomen, dan vindt u op de website een klachtenformulier dat naar de beroepsvereniging verzonden kan worden.
  1. Tussentijds kunnen prijzen veranderen, indien onvoorziene, kostenverhogende omstandigheden dit vragen. Hiervan wordt u eerst via mail op de hoogte gesteld.
  1. Betaling van totaal factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum.
  1. Mocht u niet op een afspraak kunnen komen, dan kunt u zich telefonisch of via mail afmelden. Wordt de afspraak binnen 24 u afgezegd, dan wordt 40 euro in rekening gebracht.
  1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst beëindigen, met in achtneming van voorgaande punten.
  1. De behandelaar spant zich in om de diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Behandelaar kan echter geen garanties geven wat betreft de resultaten van behandeling.
  1. In het kader van behandeling van kinderen onder de 18 jaar, blijven ouders/verzorgers verantwoordelijk voor het kind.

Algemene Voorwaarden