TARIEVEN

Individueel: 78,90 euro p/sessie (volwassenen 55 min, kind 45 min)
Systeem: 90,20 euro p/sessie
Verslag: sessietarief p/verslag
Informatie gesprek telefonisch: gratis

Belt u uw afspraak binnen 24 u af, dan wordt 45 euro in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.
(zie algemene voorwaarden)

VERGOEDINGEN

Aanvullende verzekering
Quimovenda is geregistreerd bij beroepsverenigingen FVB en NFG. Deze registraties zijn een kwaliteitskeurmerk, daarbij geven de registraties recht op een gedeeltelijke vergoeding van de therapie vanuit de aanvullende verzekering. Vaak komt een kleiner gedeelte dan nog voor eigen rekening, er wordt daarentegen geen aanspraak gemaakt op uw eigen risico. In onderstaande link vindt u de vergoedingen per verzekeraar. Ik voldoe tevens aan de MBK eisen volgens de Plato eindtermen.

2022: Overzicht vergoeding Vaktherapie aanvullende verzekering

Aan bovenstaand overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Voor specifieke informatie over uw situatie kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.

Gemeente Jeugdwet
Quimovenda is een gecontracteerde zorgverlener in regio Hart van Brabant, waardoor zorg voor jeugd tot 18 jaar geheel wordt vergoed. Daarvoor is wel een doorverwijzing nodig van uw huisarts, een gecertificeerde instelling of van een toegangsteam. Op de site van Gemeente Tilburg vindt u de juiste informatie. Tot de Regio Hart van Brabant behoren de gemeenten Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk.

Samenwerking
Doordat Quimovenda met verschillende praktijk en instellingen een samenwerkingsovereenkomst heeft, is het mogelijk om uw behandeling bij Quimovenda vergoed te krijgen. Quimovenda werkt samen met: GGZ Breburg (jeugd en volwassenen), Mentaal Beter (jeugd en volwassenen), BuroT3 (jeugd en volwassenen), BabyBlij, De Opgroeipraktijk, Patja Gosma Beeldende therapie, Marcel van Bosse trainingen, Boo-Brabant, Hellen Tonglet, Van Moorsel Psychotherapie Voor meer informatie over de mogelijkheden die voor u van toepassing zijn kunt u contact opnemen met Quimovenda of met uw huidige behandelaar.

AFZEGGEN

Indien u niet naar uw afspraak kunt komen, dient u minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Dit kunt u doen via email: info@quimovenda.nl of telefoon: 06-42735545. Afzeggen binnen 24 uur voor uw afspraak of zonder afzegging niet op afspraak aanwezig, dan wordt 40 euro in rekening gebracht.

BEROEPSVERENIGINGEN

KvK: 17254742
BTW:NL001782657B57

Lidmaatschap Nederlandse Vereniging voor Danstherapie (NVDAT)
Lidmaatschap Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB,104939)
Lidmaatschap Register Vaktherapie (SRVB, 4939)
Lid NFG (8259)
Lid RBCZ (810372R)

KLACHTEN

Ethische Code van de NFG
Klachtenreglement NFG
Via deze link vind je de gegevens van de klachtenfunctionaris wanneer je niet tevreden bent over je hulpverlener.

PRIVACY

Quimovenda informeert u bij uw aanmelding over de omgang met uw privacy. Hieronder vindt u de desbetreffende documenten, papieren versies zijn in te zien in de praktijk. Er zijn tevens verwerkersovereenkomsten afgesloten die op aanvraag inzichtelijk zijn.
Register van Verwerkingsactiviteiten
Privacyreglement
Privacy Policy Website Quimovenda

ALGEMENE VOORWAARDEN IN HET KORT

Algemene voorwaarden in het kort:

  1. Een behandeling bij Quimovenda is vertrouwelijk. Tenzij anders afgesproken met directbetrokkenen, wordt er geen informatie verstrekt aan derden.
  1. Behandeling bij Quimovenda is op basis van vrijwilligheid en wederzijds vertrouwen. Bij onvrede gelieve dit te bespreken met uw behandelaar. Mocht u er samen niet uitkomen, dan vindt u op de website een klachtenformulier dat naar de beroepsvereniging verzonden kan worden.
  1. Jaarlijks worden in januari de prijzen aangepast op basis van de consumentenprijsindex van het CBS, met november als richtmaand. Hiervan wordt u eerst via mail op de hoogte gesteld.
  1. Betaling van totaal factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum.
  1. Mocht u niet op een afspraak kunnen komen, dan kunt u zich telefonisch of via mail afmelden. Wordt de afspraak binnen 24 u afgezegd, dan wordt 45 euro in rekening gebracht.
  1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst beëindigen, met in achtneming van voorgaande punten.
  1. De behandelaar spant zich in om de diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Behandelaar kan echter geen garanties geven wat betreft de resultaten van behandeling.
  1. In het kader van behandeling van kinderen onder de 18 jaar, blijven ouders/verzorgers verantwoordelijk voor het kind.

Algemene Voorwaarden