ETHISCHE REFLECTIE

Ethiek betekent voor mij dat je in een concrete praktijk uitzoekt met elkaar wat voor eenieder kloppend is. Dit staat tegenover een traditionele wijze van ethiek bedrijven, waarin je vanuit een superpositie bepaalt wat in een concrete situatie als het goede gezien moet worden. Ethiek gaat in mijn ogen dan ook over hoe je handelt, hoe je zou willen handelen en hoe dat in een samenwerkingsverband een plaats kan krijgen.

Vaak gaat samenwerken goed. Toch kan er ook iets gaan wringen of lukt het door vaste patronen niet om met elkaar het goede te doen. Reflectie op het handelen geeft duidelijkheid hierover. Door beweging en ethiek met elkaar te verbinden, wordt een verandering ook meteen voelbaar en inbeged in de daadwerkelijke samenwerking.

Een belangrijk onderdeel van samenwerken is de manier waarop verantwoordelijkheden verdeeld, opgepakt of juist gedelegeerd worden. In de hectiek van alledag kan hierover onduidelijk ontstaan. Ethische reflectie geeft helderheid over de verdeling van verantwoordelijkheden in een samenwerkingsverband. Ik schreef een artikel over de verbinding tussen beweging en ethiek en de reflectie daarop, dat vind je hier: 

Omdat een levend ethiekbeleid in een organisatie bijdraagt aan de verbinding tussen praktijk en beleid en daarmee de effectiviteit van de organisatie, denk ik mee over hoe je dat voor elkaar kan krijgen.