ORGANISATIEADVIES

Organisatieadvies bestaat in mijn ogen niet uit het geven van advies aan de ander, maar uit het gezamenlijk reflecteren op beleid, praktijk en de wisselwerking tussen beide. Als betrokken buitenstaander breng ik een ander perspectief in. Ik observeer, lees, onderzoek, denk na en ga in gesprek over mijn bevindingen, over de oorspronkelijke vraag en over organisatie-eigen oplossingen.