TEAMCOACHING

Met een achtergrond in Zorgethiek en Laban BewegingsAnalyse (LMA) begeleid ik teams om in beweging te komen. Een beweging naar meer openheid, lef, samenwerking of betere communicatie. Door als team samen te bewegen ontdek je namelijk op een andere wijze hoe je op elkaar reageert, wat jij waardevol vindt en hoe je daar in relatie tot anderen naartoe kan bewegen. Door gesprek, reflectie en onderzoek worden patronen in teams of organisaties inzichtelijk en ontvouwen zich nieuwe mogelijkheden.

Voor het begeleiden van teams maak ik gebruik van beweging, dans, beeld, taal en gesprek. Door het gebruik van schijnbaar ongewone middelen en invalshoeken, wordt het onderliggende van waaruit men handelt zichtbaar en voelbaar. In het handelen zitten waarden en normen besloten. Tegelijk wordt ook duidelijk in beweging en beeld welke mogelijkheden en wensen in potentie aanwezig zijn. Door gezamenlijk te reflecteren kan hierover dialoog ontstaan. Zo begeleid ik mens en team in het concretiseren van de gegeven werkelijkheid en komen nieuwe perspectieven voor de gewenste werkelijkheid in beeld.

AANBOD

Vragen zoals ‘ wat is mijn invloed’, ‘de processen in het team verlopen stroef maar hoe komt dat’, ‘waarom is er zoveel weerstand’, of ‘hoe kan ik mij laten horen’, kunnen aanleiding zijn met elkaar te reflecteren op de praktijk. Deze teambegeleiding bestaat uit een inventariserend gesprek, een bijeenkomst waarin wordt gewerkt met beweging en beeld met een afsluitend gezamenlijk reflectiegesprek, en een evaluatie waarin een plan wordt gemaakt of en hoe verder te gaan.
Samenwerking kan onder druk staan. Door organisatorische systemen en structuren, of door ongelijkheid in teams. Door met elkaar te bewegen, te spreken en te reflecteren op de gang van zaken, ontstaat inzicht en kan een betere samenwerking ontstaan. De begeleiding start met een inventariserend gesprek, er volgt een teamsessie met gebruik van beweging en beeld en in een evaluatiegesprek worden resultaten en doelen besproken.
Wat is in deze situatie het goede om te doen? Wanneer doe ik voldoende recht aan alle betrokkenen of wat is goede zorg in deze specifieke situatie? Door op een creatieve wijze met elkaar te werken, kunnen impliciete waarden en normen van betrokkenen zichtbaar worden. Vanuit de overtuiging dat een dagelijkse praktijk vooral gevormd en gecontinueerd wordt door de mensen in die praktijk, reflecteren we op wat in een concrete situatie zich als het goede voordoet. Een levendige wisselwerking tussen het gezamenlijke en het individuele perspectief werkt verrijkend in plaats van reducerend. Er ontstaat inzicht in wat als het goede voortgezet kan en wil worden.