WERKWIJZE

Bij Quimovenda wordt in afstemming met elkaar de werkwijze bepaald. Om gericht en flexibel in te kunnen spelen op uw vragen en doelen, wordt in een gesprek inzicht gegeven in dat wat mogelijk is, de tijdsinvestering die dat vraagt en de kosten. Neem voor een concrete invulling contact op met Marjolein Tops.