WERKWIJZE

Bij Quimovenda start de therapie met een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is nodig om met elkaar af te stemmen wat de vraag is, wat gedaan en bereikt kan worden binnen de therapie en wat de wederzijdse verwachtingen zijn.

Daaruit ontstaat een plan. Dit plan houdt in dat we afspreken hoe vaak we bij elkaar komen en waar we ons op gaan richten. Het is mogelijk om één keer te spreken, maar de ervaring leert dat er meestal drie tot vijf keer wordt afgesproken.

Eén therapieafspraak geeft vaak al veel duidelijkheid over wat er speelt. Dit geeft inzichten waar men zelf verder mee kan, of waaruit doelen ontstaan voor de therapie. In 3 tot 5 sessies kan een veranderingsgerichte behandeling plaatsvinden. In deze sessies onderzoeken we nieuwe gebieden en worden bewegings- en interactiemogelijkheden verrijkt.

Na een aantal afspraken staan we stil bij wat is gedaan, wat is beleefd en wat dit betekent voor jou in je dagelijks leven. Door te evalueren weten we ook, of de therapie afgerond kan worden of dat je nog een aantal keer wilt afspreken.